La nostra escola

Judith Alvarez, Laia Torres, Cecília Casals

La façana de l’ediici té l’arbre representatiu de l’escola abans de passar a la Cooperativa Creixen.

És un edifici antic, abans de ser una escola va ser un habitatge.

Abans que aquest edifici passés a ser de l’ESO del Povill, primer es cursava l’educació Infantil i Primària. Actualment, els alumnes que estan a quart van ser els últims a cursar l’educació Infantil aquí abans que canviés.

blobid0.png

El laboratori és una aula recent, no fa més de dos anys que està feta. En aquesta aula fem experiments i pràctiques relacionades amb la ciència.

Al laboratori contem amb quatre taules per poder treballar.

També hi ha unes aixetes per rentar el material utilitzat. Seguint amb la descripció, després trobem una estanteria on guardem el material que utilitzem. Per últim, tenim un magatzem on guardem els microscopis i el material més delicat

blobid1.png

En els nostres passadissos caminem per l’entrada i la sortida de l’escola, el canvi de classe i també sortir al pati interior. Està decorat amb murals que hem realitzat en diferents assignatures com Plàstica i Ciències Naturals, com a resultat de diversos projectes.

blobid2.png

La llibreria és una part molt interessant de l’escola, en ella podràs trobar llibres de tots gèneres literaris i de quatre idiomes principals: Castellà, Català, Anglès i Francès.

blobid3.png

Al nostre institut tenim una de les aules més importants i necessaris a un Institut que és una aula de PSP. Aquí és l’aula on es fan consultes a alumnes que ho sol·liciten tant ells com les seves famílies per ajuda psicopedagògica.

La Marta Castellanos és la psicopedagoga del centre.

Per finalitzar, creiem que a la nostra escola predominen els colors càlids.