Els alumnes d’ESO reprenen el projecte RED: Revista Escolar Digital

Aquest any els alumnes de 3r i 4t tornen a ser els periodistes de la nostra revista, Creixen Povill Report 23-24

Alguns alumnes de segon cicle enguany cursaran la matèria optativa de periodisme. Hi dedicaran en total cinc hores a la setmana: dues els alumnes de tercer i tres els de quart. Els redactors treballaran en equip imitant la feina dels periodistes d’un mitjà de comunicació.

Des de fa quatre anys, l’escola ofereix la matèria de periodisme com a optativa i es duu a terme aquest projecte. La revista escolar té previst informar sobre temes destacats de l’escola i del poble. Els alumnes estaran treballant durant tot el curs per a poder mantenir-la activa i en perfectes condicions.

La revista inclourà tota mena de gèneres periodístics: notícies, entrevistes, articles d’opinió de llibres o pel·lícules, crítiques, cròniques, pòdcasts, reportatges… Els periodistes aniran publicant, de manera continuada, aquests tipus de textos que faran créixer la revista de l’escola.

El projecte RED es realitza en escoles de diferents comunitats autònomes de l’estat i, fins i tot, en altres països. Gràcies als editors de Junior Report que lideren aquest projecte, els redactors es reuniran, una vegada al trimestre, amb diferents escoles que hi participen per a compartir idees, aspectes de millora i posar en comú temes importants.

El professorat de la matèria té com a objectiu que els redactors de l’escola aprenguin a informar i a saber desenvolupar l’esperit crític, és a dir, distingir notícies falses de notícies vertaderes coneixent bé les fonts d’informació. A més, aquesta és una matèria ideal per a millorar l’expressió escrita.

En aquesta assignatura, el més rellevant és el treball en equip. En treballar grupalment, es poden millorar i corregir molts aspectes dels textos. A cada grup es repartiran tasques periodístiques (verificació, redacció, correcció, fotografia i coordinació). Cada membre del grup es dedicarà a comprovar que la seva tasca s’estigui realitzant correctament. I el més important: s’ajudaran els uns als altres per a aconseguir un mateix objectiu.