Dia 8 de març

Pau Terrón, El Ammari i Martí Gutiérrez

El 8 de març és una data que ens recorda la lluita constant per aconseguir la igualtat de gènere en tots els àmbits de la vida. Volem parlar sobre la desigualtat salarial entre homes i dones, una temàtica que està més o menys resolta, segons la nostra opinió.

La desigualtat salarial es manifesta de moltes maneres en la nostra vida quotidiana. Algunes vegades, les dones cobren menys per fer el mateix treball que els homes. A més, també són les que assumeixen majoritàriament les feines domèstiques, que no són remunerades, el que provoca una bretxa salarial. 

Ja que ens trobem en una situació en la qual no hi ha moltes opcions per canviar-ho, és important que no ens resignem, i que continuem lluitant per aconseguir la igualtat de gènere. Per exemple, jo un dia estava en el cotxe, i una noia estava conduint i gairebé xoca. Llavors un noi va dir “¡Mujer al volante, peligro constante!”. I per això hem de seguir denunciant les situacions de discriminació i exigint que les empreses i les institucions posin en marxa mesures per reduir la bretxa salarial.

Per això, és important que totes i tots ens comprometem en la lluita per la igualtat de gènere. Les empreses han de prendre mesures per assegurar que les dones cobrin el mateix que els homes per fer la mateixa feina. També és important que els homes assumeixin la seva part de responsabilitat en les feines domèstiques, perquè això ens ajudarà a reduir la bretxa salarial. 

En definitiva, la lluita per la igualtat de gènere és una lluita de tots. Hem de treballar junts per aconseguir un món on les persones siguin valorades per les seves capacitats i no pel seu gènere. No podem permetre que la desigualtat salarial continuï sent una realitat en plena era del segle XXI.