Com redactar una crítica

La crítica destaca per formar part del grup dels de gèneres periodístics, per tant, és una peça escrita que presenta informació al llarg del text. 

Però, a més, la crítica forma part del gènere d’opinió, que són aquells en els que l’autor exposa i argumenta allò que pensa sobre el tema tractat. Per tant, a una crítica l’autor expressa la seva opinió d’una manera raonada, amb arguments. 

Les crítiques solen realitzar-se sobre temes emmarcats dins l’àmbit de l’art i la cultura, en general, i dels quals l’autor és partícip. És el cas d’un espectacle o esdeveniment al qual ha assistit, un llibre que ha llegit, una pintura que ha observat, una pel·lícula que ha vist o una cançó o tipus de música que ha escoltat, entre d’altres.  

Per això, és essencial que a una crítica l’autor proporcioni el seu punt de vista o opinió personal, valorant al text aquells elements que el faran arribar a aquesta conclusió. Per a aconseguir-ho, és important ser coneixedor del tema que es tracta o informar-se abans d’escriure la peça.

L’estructura d’una crítica

A l’hora de redactar una crítica, s’ha de tenir en compte la seva estructura. Primer s’ha de triar un titular, que sigui atractiu, i, com més creatiu, millor. Per exemple, “La Casa de Papel”, el fenomen” causa més interès que “La Casa de Papel”, la sèrie més vista el 2020”.   

Al primer paràgraf del text cal redactar una introducció, que pretengui despertar l’interès del lector pel tema. Aquesta ha d’anar acompanyada d’una breu descripció de l’obra escollida, destacant els trets més generals. Seguint l’exemple anterior, inclouríem al primer paràgraf  la introducció del text, explicant que la recent temporada 4 de ‘La Casa de Papel’ ha triomfat a Espanya i ja s’està obrint pas a nivell internacional. A la descripció, analitzaríem breument la trama de la sèrie i els seus personatges.

A més, a aquesta part s’han de valorar els elements tant positius com negatius, destacant el punt de vista així com els continguts. Ha de justificar-se cada opinió de forma objectiva. 

I finalment, la peça escrita acaba amb un últim paràgraf dedicat a concloure el text, on s’exposarà l’opinió personal de l’autor. https://youtu.be/XNb-oSCbAOw

Consells per escriure una crítica 

Per escriure una crítica és important prendre apunts mentre es visualitza o s’analitza el tema a tractar, ja sigui una película, un libre o una cançó, per exemple. Es poden fer preguntes generals com ara bé: Quina és la teva opinió general? A què es deu aquesta opinió?

En general, el text sovint s’estructura en cinc paràgrafs: introducció, descripció, elements positius, elements negatius i conclusió. Aquest esquema pot servir d’ajuda en el moment de la redacció del text.

I, el més important, s’ha d’evitar fer servir adjectius possessius i pronoms en primera i segona persona  com “tu”, “jo”, “el meu” o “meu/ meva”. Per expressar l’opinió personal, és millor fer-ho de forma objectiva, d’aquesta manera sempre s’oferirà un enfocament amb més credibilitat.