//

Acabarà algun dia la desigualtat de gènere en el món científic?

Des de sempre hi ha hagut menys presència de dones que d’homes en l’àmbit de la ciència, i actualment continua passant. És cert que s’està intentant canviar-ho, però encara s’ha de recórrer un llarg camí per arribar a la igualtat entre científics i científiques.

Ja fa uns segles que existeix la ciència al nostre planeta. Des d’aleshores també hi ha hagut moltes dones científiques. Segur que us sonen noms com Isaac Newton, Galileo Galilei o Darwin. Tots ells eren homes i van ser els primers científics que han existit des que es va crear la ciència. Ada Lovelace, Marie Curie, Hipàtia d’Alexandria, Lise Meitner, Sophie Germain… Totes són dones científiques que van desenvolupar invents i van contribuir als avenços científics que mai ho havien fet els homes. No obstant, és ben segur que la majoria dels lectors no coneixen a més de tres d’aquestes dones.

Les dones van estar excloses durant molt temps de l’àmbit científic. De fet, tan sols cinquanta-set dones han estat guanyadores de premi Nobel de la Ciència des de l’any 1900, a diferència dels vuit-cents vuitanta-vuit homes que van rebre aquest guardó. D’aquestes cinquanta-set, tan sols sis van guanyar el premi individualment, sense l’ajut d’algun home.

Les científiques també han estat excloses molt de temps en l’àmbit educatiu. Fins ara, no s’estudiaven dones científiques a les escoles i instituts. Tampoc apareixien als llibres de text de ciència. Actualment, les editorials estan incloent dones als seus llibres, perquè van veure que tan important eren els homes com les dones. Això segurament ha provocat que només una de cada tres persones estudiants de carreres universitàries relacionades amb la ciència siguin dones. Alhora, menys del trenta per cent d’investigadors i científics són dones en tot el món. Tanmateix, només el setze per cent de les professionals de l’àrea del STEM (ciència, tecnologia, enginyeria i matemàtiques) són dones a l’estat espanyol. Potser, si es donés més visibilitat a les dones científiques en l’àmbit educatiu, hi hauria més noies joves que voldrien dedicar-s’hi.

Les dones científiques han participat en la investigació i desenvolupament científic tant com els homes, per això se’ls hauria de donar la mateixa importància. És important continuar fomentant la igualtat i el reconeixement de les científiques per a poder garantir una societat més equitativa i progressiva en els dos àmbits: tant en l’àmbit de la ciència, com en el de la dona. Des de sempre, les dones han jugat un paper molt important en la ciència.